Лауреат II степени

Протчева Дана, преп. Ионова А.В., конц. Чижикова Н.В

Лауреат III степени

Калиничева Пелагея, преп. Ионова А.В., конц. Чижикова Н.В.